Lokita villafester 2010-2011

Bilder från klubb Lokitas villafester i översköna villan i västra centrum. 2010 på egen hand och 2011 ihop med Underground Hedonism!